insan ruhu | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#509

Allah-ü Teâlâ bizim ne bedenimize ne malımıza, sadece ve sadece kalbimize nazar eder.

Meseleye ruh yönünden nazar etmek gerek.  İnsanı yükselten, ona Hak katında değer kazandıran bütün hususiyetler onun ruhuyla alakalıdır, bedeniyle değil.

Ruhun ırkı yoktur. Ve insan da kâmil manasıyla ruhtan ibarettir. Beden onun elbisesidir. İnsan değişik kumaşlardan elbiseler giymekle değişmez. Geliniz, akılsız çocuklar gibi elbise davası gütmekten vazgeçelim.

#1640

Erzurumlu İbrahim Hakkı k.s. hazretlerinin mürşidi İsmail Fakirullah k.s. ona şu şekilde tavsiyelerde bulunur:

Molla İbrahim! Allah Teâlâ’yı bulan, O’nun azabından kurtulur.

İbrahim! Her şey Allah’tandır ve her şey O’nun içindir.

Allah Teâlâ’yı seven kimse, Kur’an-ı Kerim okumayı sever ve onunla amel eder. Kur’an-ı Kerim’i okumak insan ruhunun gıdasıdır.

İbrahim! Allah Teâlâ’yı seven, habibi Hz. Muhammed’e s.a.v.’e tabi olur, O’nun sünneti ile amel eder ve O’nu sever. Allah Rasulünü seven O’na çokça salavat getirir ve O’nun hadislerini okur.

İbrahim! Dünya çocuk oyuncağıdır, hayalden ibarettir, noksandır, boş bir rüyadır. Allah ise bakidir.

İbrahim! Yemeyi ve içmeyi Allah için azaltmak sıhhat ve rahatlıktır. Uykuyu azaltmak ise huzur verir.

Susmak, gereksiz yere konuşmamak, açık bir hikmet ve güzel bir haslettir.

Molla İbrahim! Sabrın başı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır.”Etiketler