vefa | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#819

 

Arapların ilk filozofu olan meşhur Kindî’ye talebeleri:
“Ey filozof, bize şu Kur’ân’ın bir dengini yapıver.” demişler. O da:
“Peki, hepsinin değil ama bir kısmının benzerini yapayım.” demiş. Bir kenara çekilip günlerce çalışmış, sonra da çıkıp şöyle demiş:
“Vallâhi buna ne bizim kudretimiz yetecek ne de başka birinin! Mushaf’ı açtım, karşıma Mâide Sûresi çıktı, baktım ahde vefâyı emretmiş, sözden dönmeyi yasaklamış, bir umûmî tahlilde bulunmuş, sonra bir istisnâ yapmış, sonra da kudret ve hikmetinden haber vermiş ve bütün bunları iki satıra sığdırmış, bunu ise hiç kimse ciltlerle yazı yazmadan ifâde edemez!”

#1466

Kim Allah’tan yüz çevirenleri dost edinirse Allah onu kullarının gözünde küçültür.

Ebül Hasan Ali b. Vefa

#1638

Vefa, istikamete aykırı hiçbir yöne sapmadan doğru yolda yürümektir.

 Vefa, bollukta ve darlıkta Hakk’a içtenlikle uymaktır.

 Vefa, gazabı rıza ile karşılamak, başkalarının kusurlarını görmezlikten gelmek, dostların kusurlarına bakmamak, hatalarını bağışlamaktır.Etiketler