ilim öğretmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#525

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. Mal sahipleri malın zevaliyle zeval bulup giderler.

Hz. Ali (r.a)

#947

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  

İlmini insanlarla paylaşmaktan sakınma.

#1593

İkrime r.a. bir gün:

İlmi sadece ücretini ödeyen kimselere öğretin, dedi. Kendisine sordular:

İlmin ücreti nedir?

Şu cevabı verdi:

İlmin ücreti onunla gerektiği gibi amel edilmesi, ilim sahibinin de yine onunla amel edecek kimseye öğretmesidir.

#1636

İlmi, layık olmayanlara öğretmek, Hz. Peygamber s.a.v.’in benzetmesiyle “domuzun boynuna mücevher takmak gibidir.”

#1688

Tabiûn büyüklerinden Hasan el-Basrî r.a. şöyle der: “İlimden bir bölüm öğrenip onu bir müslümana öğretmem bana bütün dünyanın benim olup, onu Allah Teâlâ’nın yolunda harcamamdan daha sevimlidir.”

Nevevi

 Etiketler