haram | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#57

Bizim için Kur’an-ı Kerim ve sünnetin dışında bir yol bir usul yoktur.

Ey Allah’ın kulları dünyaya düşkün olmayın. Haram ve şüpheli şeylerden çok sakının. Allah’ı her zaman ve her yerde çok zikredin.

#381

Dünyaya tamah eden kimseleri nasıl tanıyabiliriz?

Böyle kimselerin yediklerinde ve kazançlarında asla haram, helal endişeleri yoktur.

#395

İnsan haram kazancıyla yaptığı hayırlardan (örneğin cami yaptırmak) asla sevap kazanamaz.

#431

“Her türlüsü haram olan, insanları ve halkları birbirine düşman eden, faizin yerini, fakirle zengini dost eden, sınıf çatışmasını önleyen zekât ve sadaka almalıdır. İktisadın hem öznesi, hem de hedefi konumundaki insan, asla israf etmemeli, kanaatkâr olmalıdır; o helal kazanç için çalışır, fakat hırsa kapılmaz. Böylece aşırı hırsın doğuracağı kötü sonuçlardan korunmuş olur.”

 

#567

Hırslı insan, helal haram demeden nefsinin arzuladığı şeyleri elde etmek ister, başkalarının zararına da olsa, beğendiği şeyleri toplamak ister. Hırs ve tamah, kalp hastalıklarındandır.

#568

Kalbini hırs kutusu ve mideni haram kabı yapma! İnsanoğlu bu ikisinden helak olur. Bu ikisine dikkat eden ise kurtulur.

#629

Helal- haram demeyip rastgelen her şeye saldırmak, kulun manevi hayatını zehirleyip ölümüne sebep olur.

#899

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki, bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl güvenelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını, nasıl söylerler. Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirlerinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirlerine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı, başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin vârisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, Cehennem'e ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum!

#1618

Bir gün Ebu Hureyre r.a. Medine çarşısına uğrar, çarşıya hâkim bir yerde durur ve:

Ey çarşı esnafı! Sizler ne kadar beceriksizsiniz, der.

Nedenmiş o, diye sorarlar.

Rasulullah’ın mirası bölüştürülüyor, siz burada duruyorsunuz. Gidip payınızı almayacak mısınız?

Nerede dağıtılıyor?

Mescitte.

Çarşı ahalisi koşarak mescide giderler. Ebu Hureyre r.a. orada bekler. Adamlar gittikleri gibi geri dönerler. Ebu Hureyre:

Niçin döndünüz, diye sorar.

Mescide vardık, içeri girdik, taksim edilen bir şey göremedik, derler.

Mescitte hiç kimseyi göremediniz mi?

Yoo, gördük. Bazıları namaz kılıyor, bazıları Kur’an okuyor, bazıları da helal ve haram mevzuları üzerinde müzakere yapıyorlardı, derler.

Ebu Hureyre r.a.: Yazık size! Hz. Muhammed s.a.v.’in mirası işte budur, der.

#1628

Âlimler ve veliler verânın sadece ilim, takva ve zikirle ilişkisini belirtmemiş, bunun yanında bunların hangi sırayla elde edileceğini de göstermiştir. Bu konuda ikinci bin yıllın müceddidi İmam Rabbanî k.s. hazretleri şöyle demiştir:

“Akıllı kimselere ilk gereken Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yoluna uygun bir şekilde akaid öğrenmek ve inancını düzeltmektir. Bundan sonra fıkıh hükümlerini öğrenmek gerekir. Farz, vacip, helal, haram, sünnet, mendup, şüpheli ve mekruh olan şeyleri bilip gereğince amel etmelidir. İtikad ve amele dair iki kanat elde edildikten sonra da Hak Teâlâ’nın yardımıyla, bütün vakitleri zikirle geçirmeye gayret etmelidir.”

#1949

Meslek tercihinde ilk dikkat edilecek husus, helal-haram sınırlarına riayet etmek olmalıdır.Etiketler