irfan | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1603

Hak kuldan intikamını kul ile alır.

Dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır.

Hz. Mevlana

#1603

Hak kuldan intikamını kul ile alır.

Dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır.

Hz. Mevlana

#1633

Bizim irfanımıza göre servetin, tahsilin, mevki veya makamın kişiyi avam sınıfına dâhil olmaktan kurtaramadığını da hatırlatalım. Cehl-i mürekkep denilen en tehlikeli cehalet, tahsille kazanılıp statü ile keskinleşiyor çünkü.Etiketler