yoldaş | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#300

Ben, Mâlik bin Dinar’ı ziyarete gitmiştim. Yanında bir köpek vardı, onu kovmak istedim. Bunun üzerine Mâlik, “Ya Hammâd, ona ilişme, çünkü o, yanımda insanları giybet eden kötü bir yoldaştan daha iyidir,” dedi.

Hammâd bin Zeyd

#382

Uzlete çekilen kimse, eğer Hak Teâlâ’yı Peygamber s.a.v.’i ve ashâbını kendisine dost ve yoldaş edinmiş değilse, uzleti tamamen boşa gider.

Mâlik bin Dinar

#1595

Sanma sadece dünyadan el etek çekmekle Hakk’ı bulur kişi

Yoldaşı aşk olmazsa ziyana uğrar elbet

Her gece içtenlikle Allah’a yalvar

Ağla ve inle, sana ilahi yardım gelir elbet Etiketler