ağlamak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#528

Ölümü bildiği halde gülüp neşelenen, kadere iman ettiği halde üzülen, rızka Allah-ü Teâlâ’nın kefil olduğunu bildiği halde lüzumsuz zahmetlere giren, kıyamette sorgu suale inandığı halde gaflete dalan, fani olduğunu bildiği halde, dünyaya bel bağlayan kimseye hayret etmemek imkânsızdır.

#1349

Şah-ı Nakşibendî (k.s) Hazretleri bir gün Kâbe’nin önünde ağlayarak dua eden birini görür ve sevinir. Fakat o kişinin kalbine bakınca, dünyalık için ağladığını anlar ve üzülür. Bir başka gün de çarşıda pek çok altın parası olan, bunları saymakla meşgul birine rastlar ve endişelenir. Bu kişinin kalbine nazar ettiğinde ise endişesi sevince dönüşür, çünkü adamın kalbi Allah ile meşgul haldedir. Bunun üzerine “halk içinde Hak ile” olunması gerektiğini söyler.

#1595

Sanma sadece dünyadan el etek çekmekle Hakk’ı bulur kişi

Yoldaşı aşk olmazsa ziyana uğrar elbet

Her gece içtenlikle Allah’a yalvar

Ağla ve inle, sana ilahi yardım gelir elbet 

#1708

Ebu Ali Dekkak Hazretleri’nin vefatından sonra bir kimse onu rüyasında ağlar vaziyette görüp sorar:

Ne oldu üstad? Yoksa dünyaya dönmek mi istiyorsun?

O şöyle cevap verir:

Evet, geri dönmek istiyorum. Ama orada gezip tozmak için değil. Şunun için istiyorum: İyice giyinip kuşandıktan sonra asam elimde kapı kapı dolaşayım. Asamla kapıları vurup diyeyim ki: “Etmeyin, eylemeyin, kimden mahrum kalmakta olduğunuzu bilmiyorsunuz.”

#2003

Allah’ın dostluğunu, yakınlığını kazanmak isteyen kimse, günahları için çokça ağlasın.Etiketler