taş yürekliler | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1588

Bir gece ansızın çıkan bir yangın Bağdat'ın bir kısmını kül etmişti. O sırada bir adam:

-Çok şükür, bizim dükkâna zarar gelmedi, diye seviniyordu. Adamı duyan bir ârif kişi ona dedi ki:
-Ey akılsız adam! Sen yalnızca kendini mi düşünürsün? Demek ki koca şehir yansa sana zarar gelmedikçe üzülmeyeceksin!

İnsanlar açlıktan karınlarına taş bağlarken, bir kimse eğer taş yürekli değilse midesini dolduramaz. Fakir kan yutarken zenginin boğazından nasıl lokma geçer, anlayamam. Hastanın başında duran kimseyi sağlıklı sanma, çünkü o da hastası yüzünden üzüntüyle kıvranmaktadır.
Vicdan sahibi yolcular konaklayacakları yere varsalar da, yolda kalanlar gelip yetişmedikçe uyuyamazlar. Odun taşıyan merkebi çamura battığında bile insaflı hükümdarın gönlü bundan ızdırap duyar.Etiketler