hasta | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#619

“Kaza ve kader Allah’tandır. Görünen sebeplere güvenmek körlüktür. O dilemedikten sonra vesileler bir işe yaramaz.

Allah Teâlâ balda şifa yaratmıştır ama her derde deva olacak kadar değil. Balın şifası yaşayanlar içindir; ölecek hastaya bir çare olamaz, çünkü ecelin ilacı yoktur. Otlar da devadır ama ölümcül hastaya değil.

Daha yaşaması mukadder olan kimse ilaçtan bir fayda görür. Yoksa göç emrini almış olana ne ilaçtan vefa ne baldan şifa vardır.”

#1102

 

Devrin Halifesi Hz. Şibli'nin hastalandığını duyunca onu tedavi etmesi amacıyla bir doktor göndermişti. Mecusi olan doktor hastasına:

"Bir isteğin var mı? Ne istiyorsun?" diye sordu. Hz. Şibli:

"Senin Müslüman olmanı istiyorum." Doktor: 
"Peki ben Müslüman olursam sen iyileşip hasta yatağından kalkacak mısın?" diye sorunca da ondan şu cevabı aldı:

"Evet." Mecusi doktor bunun üzerine Müslüman olduğunu açıkladı. Doktorun Müslüman olduğunu işiten Hz. Şibli hasta yatağından kalkıp iyileşti. Bu haber halifeye iletildiğinde ise halife şöyle dedi:

"Ben hastaya doktor gönderdiğimi zannetmiştim, oysa doktora hasta göndermişim." 

#1569

Ölümü sadece hasta ve ihtiyarların limanına uğrayan bir gemi olduğunu zannetmek en büyük ahmaklıktır.

Selim Gündüzalp

#1972

Hastanın doktora gidip tedavi olması, ilaç kullanması birer sebeptir. Şifayı veren ise sadece Allah-ü Teâlâ’dır.Etiketler