merhamet etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1304

Büyük İslam âlimi Fahruddin Razi (r.a) ‘Tefsirul-Kebir’ diye bilinen ‘Mefatihu’l-Gayb’ını bitirmek üzeredir. Asr suresine kadar gelmiştir. Fakat bu surenin “Andolsun zamana ki, insan gerçekten büyük bir ziyan içindedir” mealindeki ilk iki ayeti arasında münasebet kurmakta zorlanmaktadır. Allah-ü Teâlâ’nın üzerine yemin ettiği ‘zaman’ anlamındaki ‘asr’ ile insanın ‘hüsran’ı, yani yanılgısı yahut uğradığı büyük zarar ilişkisine dair düşündükleri içine sinmemektedir.

Bu sıkıntıyla çıkıp dolaştığı günlerden birinde, pazarda buz satan bir adama rastlar. Adam, etraftan gelip geçenlere yalvarırcasına şöyle seslenmektedir:

-Sermayesi eriyen şu kula merhamet edin!

Razi bu sözleri duyar duymaz;

Anladım, der; Asr suresini şimdi anladım.

#1341

Meşhur veli Sehl-i Tüsterî (k.s) Hazretleri’ne güzel ahlaktan sorduklarında, hazret şu cevabı verir:

-“Güzel ahlakın en alt derecesi eziyet ve sıkıntılara tahammül etmek, kendine yapılan kötülüğe karşılık vermemek, zulmeden kimseye karşı ise merhamet edip Allah-ü Teâlâ’dan onu bağışlamasını dilemek ve ona şefkatle muamele etmektir.”

#1561

Kul, insanlara merhamet ettikçe, Allah’ın merhametine daha da yakınlaşır.

#1561

Kul, insanlara merhamet ettikçe, Allah’ın merhametine daha da yakınlaşır.

#1861

Bediüzzaman Said Nursi “Besmelenin sırlarını” açıklarken, birinci sır’da, gözlerden kaçan çok, önemli bir inceliğe dikkat çeker. O da Besmele’de yer alan, Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin hem manaları, hem de diziliş sıralarıyla ortaya koydukları ince ve derin sır.

Allah ismi, bütün ilahi isimleri ve sıfatları içine almaktadır. Rahman, “Bütün canlılara merhamet ederek onların rızıklarını veren ve her türlü ihtiyaçlarını gören, “manasına gelir. Rahim ise, “Allah’ın, mü’minleri lütfuyla cennete, kâfirleri adliyle cehenneme koymasını” ifade eder.Etiketler