Hz. Abbas r.a. | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1062

 

Hz. Abbas'a soruldu: "Sen mi büyüksün, yoksa Hz. Peygamber mi?" Peygamberimizin amcası olan Hz. Abbas, şu cevabı verdiler: 
"Ben ondan önce doğdum; ama O (s.a.v) benden büyüktür." 

#1550

Hz. Abbas r.a. demiştir ki:

“İyilik ancak üç özellikle tamam olur; İyilik yapmakta acele etmek, yaptığını gözünde küçük görmek ve halktan gizlemek.”Etiketler