pişmanlık duymak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#640

Yaşlılar, hayat yolunda yaptıklarından ziyade yapamadıklarından pişmanlık duyarlar.

Allah bizi inançsız, amaçsız, ümitsiz ve sağlıksız ihtiyarlıktan korusun.

#1298

Meşhur âlimlerimizden İmam Nevevi, Riyazü’s Salihîn adlı hadis derlemesinde tövbe için şunları söyler:

“Âlimler, günahın her çeşidinden tövbe etmek gerekir” demişlerdir. Eğer günah, kul ile Allah arasında olup kul haklarıyla ilgili değilse, bu günahtan tövbenin üç şartı vardır:

Birincisi, günahtan tamamen uzaklaşmak.

 İkincisi, günahı işlediğine pişmanlık duymak

Üçüncüsü de, bir daha tövbesinden dönmemeye kesin karar vermektir.

Bu üç şarttan biri bulunmazsa kişinin tövbesi sahih olmaz. Eğer günah kul hakkı ile ilgili olursa, ilk üç şartla birlikte, hak sahibinden helallik almak da gerekir. Eğer bu hak, mal ve benzeri bir şey ise sahibine geri verilir.

#1433

Muhammed Mervezi r.a. şöyle der:

“Şeytan, işlediği şu beş şeyden dolayı bedbaht olmuştur:

Günahını itiraf etmedi.

İşlediği günaha pişman olmadı.

Kendini kınamadı, ayıplamadı.

Hemen tevbeye yönelmedi.

Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümidini kesti.

Âdem a.s. ise şu beş özelliğinden dolayı saadet ehlinden oldu.

Günahını itiraf etti.

Yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duydu.

Nefsini kınayıp, ayıpladı.

Vakit kaybetmeden hemen Allah Teâlâ’ya tevbe etti.

Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümidini kesmedi.

#1508

Öfkeli iken verilen kararlar, ileride çok büyük pişmanlıklara vesile olur.Etiketler