sinek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#598

Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi o halketmiştir.

Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiye’yi de o tanzim etmiştir.

Çam’ın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semâvâtı yıldızlarla yazan kalem olabilir.

Said-i Nursi 

#1500

Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen aciz bir insanın ulûhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur.

#1532

Fakih de olsa, mürşid veya mürid de olsa, kişi bu alçak dünyaya bir kez kapıldı mı, bala düşmüş sineğe döner.

Sadi-i Şirazi

#1819

Allah, küçük şeylere büyük görevler yükler, gurura kapılanlara dersi, en acizlerle verir.

Aczini öğrenmemiş miydi, bir sivrisinekten Nemrud? Kabil almamış mıydı, ilk dersi bir kargadan?

Ebabil kuşları, Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusuna, küçük gagalarıyla nasıl fırlatıyordu, küçük kızgın taşları!

Ya Sevr Mağarası’ndaki olay?

Örümcek ağı ile bir çift güvercin, küfrün gözlerini etmemiş miydi kör?

#1982

Karasinek, kanatlarını bir saniyede 200 defa çırpabilir. Bu hareket için, dinlenme sırasında harcadığı enerjinin yaklaşık yüz katı bir enerji harcar. Bu açıdan oldukça güçlü bir yaratıktır. Çünkü insan metabolizması normal temposuna oranla en fazla 10 kat daha enerji harcayabilir. Üstelik insan böyle yoğun bir enerji tüketimini en fazla bir kaç dakika sürdürebilir. Oysa karasinek kanatlarını bu ritimle tam yarım saat boyunca çırpabilir ve bu tempoda bir kilometreden fazla mesafe katedebilir.

Karasineklerin kafatasının önünde her biri 3000 tek gözcükten (ommatid) oluşan iki çift parlak göz bulunur. Her ommatidin yüzü farklı bir yöne baktığından karasineklerin önünü, arkasını, her iki yanını, üstünü ve altını görebilirler. Yani 360 derecelik bir görüş açıları vardır.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.

 Etiketler