ahiret saadeti | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#498

Allah-ü Teâlâ dünyayı, ahiret saadetini kazanma yeri yapmıştır. Ahiret yolculuğunda, dünya binek gibi kullanılmıştır.

Akıllı ve zeki olan herkes, gayet açık olarak anlar ve bilir ki, dünya, ahiret saadetini kazanmaya, ahireti ma’mur etmeye vesiledir. Burada ömrünü, asıl olan bu maksada uygun olarak değil de, gelip geçeceği bir yolcunun konak yeri gibi olan dünyayı ma’mur etmek için harcayan kimse, elbette ki sonsuz saadetten mahrum olur.

#1290

Kalbi temizlemeye önem vermelidir. Tarikat-ı Nakşibendiyye yolunda temizlik istikametle olur. Kalp zikirle, ahlak tefekkürle temizlenir. Zikir ve tefekkür olmadan insan kendini temizleyemez. Kalp temizlendiği zaman ise hem dünya hem ahiret saadetine sebep olur.

#1451

Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.

Said-i Nursi

#1488

Hz. Osman r.a., kendisinden nakledilen son hutbesinde, Allah Teâlâ’ya hamdü sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz’e salat-u selamdan sonra şunları söylemiştir.

Allah Azze ve Celle size dünyayı, kendisiyle ahiret saadetini elde edesiniz diye vermiştir. Onu size güvenip bağlanasınız diye vermemiştir. Dünya son bulacak, ahiret ise baki olarak devam edecektir. Fani olan dünya sakın sizi şaşırtıp azdırmasın ve baki olanı unutturacak meşgalelerle boğmasın.

Baki olanı fani olana tercih edin! Zira bir gün gelecek, dünyanın ömrü bitecektir ve dönüş ancak Allah Teâlâ’yadır.Etiketler