hatırlamak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#776

Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Gözde bakışı, kalpte şehveti büyütür.

Yemin ederim ki, nefsin isteklerine uymak, sahibine uzun süren sıkıntı bırakır.

Dünyadan geçmeye bakın. Tamiri ile uğraşmayın.

Dünyayı isteyen deniz suyu içene benzer. Ne kadar içerse, harareti o kadar artar ve nihayet ölür.

Günahlarını hatırladığı zaman ağlayana, dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun.

Allah katında en sevgili şey, salih kalplerdir. Onların hürmetine dünyayı yaşatır. Onlar bozulunca yeryüzünü harâb eder.

Ağaçlar çoktur, ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama hepsi tatlı değildir. İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz.

 Hz. İsa (a.s.)

 

#847

Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp, günâhlarını unutması gururdandır. Günâhların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günâhı Allah’ü Teâlâ’nın huzûrunda işlediğini düşünmek lâzımdır.

#914

Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir."
"Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider."

#1011

Ölüm bizlere; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fani olduğunu, dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır.

#1012

Uyanık kimdir?

“Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır.” Öyle ya, ölüm gibi vukuu kesin, varlığı tartışılmaz ve müşahhas bir hakikati dahi göremeyen, ölüm yokmuş gibi yaşayan, dünyaya aldanan bir insanın uyanık olduğunu kim iddia edebilir?

#1014

Nasihat isteyene ölümün vukuu kesin bir hadise olduğunu ve herkesin başına mutlak bir gün geleceğini hatırlatmak yeterlidir.

Yeryüzünde gafil gezme şaşkın, bir gün sende ölüp toprak olacaksın. 

#1263

Ölüm; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fâni olduğunu ihtar eder görene. Dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır bizlere.

Ölümün nasihati, ola ki gözden kaçar endişesiyle, bizim cenaze merasimlerimizde söze de dökülür. Cenaze namazı için saf tutulduğunda tekbirden önce cemaate dönen hoca efendiler, musalladaki ölüyü işaretle “Unzurû bi-ayn’il-itibar” (ibret gözüyle bakınız) diye başlayan bir ikazda bulunurlar. İsterler ki insanlar hal ve hareketlerini bu ikaz istikametinde belirlesinler.

#1403

Veysel Karanî hazretleri insana ölümün ne kadar yakın olduğunu ifade etmek için; “Ölümü, yattığında yastığının altında, kalktığında da karşında bil” dermiş. Ölümün her an insanın yanı başında olduğunu hatırlatırmış.

#1664

Mürit, yerken ve içerken bir lokma veya bir yudum dahi israf etmez. Yani yemeği hırsla, aç gözlülükle ve Rabbinden gafil bir kalple yemez. Çünkü gafletle yenilen bir lokma daha çok gaflete, Allah’ı hatırlayarak yenilen bir lokma ise daha çok huzura sebep olur.

#1818

Sana “yok” diyeni “yok”tan “var” eden de Sensin Yüce Rabbim.

Bolluklar mükâfatın, kıtlıklar ikazındır… Ferahlıklar sıkıntılarımıza teselli, üzüntüler seni hatırlamamız için vesile…Etiketler