tevhid | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#698

Tevhidin, en veciz ve en kuvvetli dersi İhlâs Suresi’ndedir.

Âlimlerimiz surede geçen “Doğurmadı ve doğrulmadı” hükmünü tefsir ederken “Doğuran ve doğurulanlar ilah olamazlar” şeklinde bir işari manaya dikkat çekerler. Hz. Meryem’in de Hz. İsa’nın da ilah olamayacakları bu ayetle bütün Hıristiyan âlemine en güzel şekilde ders verilmiştir.

#842

Allah-ü Teâlâ’yı tevhîd edersen, husûsi ihsâna kavuşursun. Eğer doğru yolda olursan, seçilmişlerden olursun. Eğer doğruyla yanlışı karıştırırsan cefâ çekersin.

 

#1339

Şam’da bir adam vardı. Her gün on kere Muhyiddin Arabî Hazretleri’ne lanet okumayı kendine vazife edinmişti. Nihayet o adam öldü. İbnü’l-Arabî onun cenazesine katıldı. Sonra gelip evinde oturdu ve sessizce kıbleye yöneldi. Bu arada öğle yemeği hazırlanıp yanına getirildi, fakat yemedi. Akşama kadar o haliyle bekledi. Ardından sevinçle döndü ve akşam yemeğini isteyip yedi. Bütün bunların sebebi sorulunca dedi ki: “Beni her gün lanetleyen bu adam affedilmedikçe yememek ve içmemek için Allah’a söz verdim. Onun için yetmiş bin kelime-i tevhid okudum. Allah da onu bağışladı.”

#1396

Kur’an’ın tevhidden sonra ikinci çağrısı namazdır.

Namaz, dinin direği, imanla küfrün arasında bir perde ve de amellerin en faziletlisidir.

Namaz, cennetin anahtarı, mü’minin mira’cıdır.

#1397

Arkadaş! Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Meselâ: Bir insan, gövdesinin altı yönünü güneşlendirmek istediği zaman, ya bir Mevlevî gibi dönerek gövdesinin her tarafını güneşe karşı getirir veya güneşi o uzak mesafeden celple gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şık, tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de, küfrün zahmetlerine misaldir.

#1653

Abdullah ibn Mübarek k.s. şöyle dedi: “Edebi küçümseyen, sünnetlerden mahrum kalmakla cezalandırılır. Sünnetleri küçümseyen tevhidden mahrum kalmakla cezalandırılır.”Etiketler