M. Es’ad Coşan r.a. | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1372

Bir Müslüman, Allah (c.c) nasip ederde içinde Allah’ın adının anıldığı bir mescid bina ederse, o zaman Cenab-ı Hak’da ona cennette bir ev, bir köşk, bir saray ihsan edecektir.

M. Es’ad Coşan (r.a)

#1373

Günahkârlara kızmayın, onları ayıplamayın, sabırlı olun onlara birer hasta gibi şefkatle yaklaşın, doğru yola gelmeleri için gıyaplarında dua edin.

M. Es’ad Coşan (r.a)

#1440

Tevbe insanın yanlış yoldan, cahilane yaşayıştan, günahlardan, haramlardan, kusurlardan ve gafletlerden sıyrılıp, Cenab-ı Hakk’ın sevdiği yola, yöne dönmesi demektir.

M. Es’ad Coşan r.a.Etiketler