nur | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#271

Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.

Hz. Osman (r.a)

#875

Günah, kişiyi cehenneme çeken bir kement olduğu gibi, tövbe de insanı Allah’a çeken bir nurdur.

#1221

Allah-ü Teâlâ bir kulunun marifet sahibi olmasını isterse, kendi nurunu o kulunun kalbine koyar ve kul o nur ile Rabbini tanır.

#1365

Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur. Hurafeler ve batıl inanışlar, zayıf akılların dinidir.

#1742

Ramazan-ı şerifte sevab-ı a’mal bire bindir.

Ramazan-ı Şerif'te mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübârek ayda oruç vasıtasiyle çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumâne gülüyorlar.

Mektubat Etiketler