yaratan | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#21

Ottan, samandan süt yapan, bir damla meniden insan yaratan, küçük bir çekirdekten koca bir ağacı meydana getiren Allah’a hayranlık duymuyorsun da, kâfirin elektriği icat etmesine mi hayran kalıyorsun a gafil!

Edison’a ampulü bulduğu için övgüler yağdırıp, insanlığı ısıtıp aydınlatan güneşin ‘yaratanını’ görememek, acizliğin ve basiretsizliğinin en belirgin halidir.

#27

Yaprağa yeşili katan, dalda (odunda) meyveyi yaratan, gülde kokuyu unutmayan yalnızca sensin Ya Rabbi!

#526

Yaratan da O’dur, hayat veren de…

Suret giydiren de O’dur, rızık veren de…

Terbiye eden de O’dur, tanzim eden de…

Döndüren de O’dur, durduran da…

Mahlukatın sahibi de O’dur, ihtiyaçlarını gideren de…

#956

Hadiseler karşısında ne kadar çok tedbir alırsan al, aldığın tedbirden ziyade hayrı ve şerri yaratan Rabbine güvenmelisin.
 

#1354

Her şey insanı sevmekle başlıyor.

 Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmedikçe, maalesef insanlık yol alamıyor.

#1701

Şeyh Sadi Şirazî anlatıyor:

Bir adamın çocuğu diş çıkarmaya başladı. Bunun üzerine adamı bir düşüncedir aldı, hanımına şöyle dedi:

Bu çocuğun yiyeceğini içeceğini nereden bulurum?  İhmal etmem de erkekliğe yakışmaz.

Bu düşüncesiz adam böyle söylenirken hanımı şu cevabı verdi:

Şeytanın vesvesesine kapılıp da çocuğun rızık endişesine düşme. Dişi veren Allah aşı da verir.

Geceyi gündüzü yaratan Mevla, yarattıklarının rızkını da verir, asla aç koymaz. Ana rahminde çocuğa şekil veren Yüce Allah, onun rızkını ve ömrünü de takdir etmiştir.

Bir efendi kölesini bakar gözetir de Yüce Yaratıcı yarattığı kulunu görüp gözetmez mi?  Sen kölenin efendisine duyduğu güven kadar Cenab-ı Hakk’a güven duymuyor musun?

#1823

Kaptan Kusto niçin Müslüman olduğunu şöyle açıklar:

“Bir buluşumun 1400 yıl önce Kur’an’da yazıldığını gördüm”

Kusto, “Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in sularının birbirine karışmamasının nedenini bulduk. Ancak, bunu 1400 sene önce Kur’an-ı Kerim dosdoğru açıklıyordu. Bu bana Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu anlattı” dedi.

Kaptan Kusto’nun Müslüman olmasına neden olan olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatıyor:

Furkan Suresi 53. ve 54. ayetler

“Birinin suyu tatlı ve serinletici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki deryayı salıverip, aralarına da karışmalarına engel olan bir set koyan Allah’dır. İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O’dur. Rabbin her şeye kadir’dir.  

 

#1850

İnsan vücudu; her birisi samanyolunda ki yıldızların 10.000 katı molekülü barındıran yaklaşık 60.000.000.000.000 (60 trilyon) hücreden inşa edilmiştir.

İnsanı en güzel mükemmel şekilde yaratan Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azamatine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.Etiketler