Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1349

Şah-ı Nakşibendî (k.s) Hazretleri bir gün Kâbe’nin önünde ağlayarak dua eden birini görür ve sevinir. Fakat o kişinin kalbine bakınca, dünyalık için ağladığını anlar ve üzülür. Bir başka gün de çarşıda pek çok altın parası olan, bunları saymakla meşgul birine rastlar ve endişelenir. Bu kişinin kalbine nazar ettiğinde ise endişesi sevince dönüşür, çünkü adamın kalbi Allah ile meşgul haldedir. Bunun üzerine “halk içinde Hak ile” olunması gerektiğini söyler.Etiketler