Hz. Hasan r.a. | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#540

İnsan ömrünün en önemli olayı, iyi bir eş seçimidir.

“Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen.”

Hz. Hasan (r.a.) kendisine kızının evliliği konusunda danışan birine şöyle tavsiyede bulunmuştu: “Kızını takva sahibi biriyle evlendir. Çünkü eğer kızını severse, onu yüce tutar, eğer sevmezse ona zulmetmez.”

Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak! Ayakkabının bir teki ayağa biraz dar gelirse ikisi de işe yaramaz olur. Nikâhta iki kişinin de birbirine denk olması lazım. Yoksa iş bozulur, geçim kalmaz. Niceleri kadın alarak Karun gibi zengin oldu; niceleri de kadın yüzünden borçlandı gitti.

#1313

Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) (Allah onlardan razı olsun) arasında şu konuşmalar geçer:

Ey oğul, doğruluk nedir?

Kötülüğü iyilikle savmaktır.

Peki, şeref nedir?

Dostlara iyi davranmak, hataları kabullenmektir.

Mürüvvet nedir?

İffetli ve dürüst olmak… Malı helal yoldan kazanmak, yerinde harcamaktır.

Şefkat nedir?

Kendinden zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup gözetlemektir.

Alçaklık nedir?

Kişinin sadece kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız sevdiği şeyler için harcamasıdır.

Cömertlik nedir?

Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, ihsanda bulunmaktır.

Cimrilik nedir?

Kişinin elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını ise ziyan olarak görmesidir.

Kardeşlik nedir?

Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır.

Korkaklık nedir?

Arkadaşa karşı cüretkâr olmak, düşmana karşı ise geri durmak, ondan kaçmaktır.

Asıl ganimet nedir?

Takva sahibi olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer vermemektir.

Hilm (yumuşak huyluluk) nedir?

Öfkeye hâkim olmak, nefsin arzularına engel olmaktır.

#1615

Hz. Hasan r.a. anlatıyor:

Bir defasında Hz. Ömer r.a.; “Ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz inecektir. Onu defedecek hiçbir şey de yoktur” ( Tur, 7–8 ) mealindeki ayetleri okuyup korkusundan öyle bir iç çekti ki, bu iç çekişi yüzünden yirmi gün hasta yattı.

#2025

Ulemanın cezası, kalblerinin ölmesidir.

Kalblerinin ölmesi ise, ahiret ameliyle dünyalık istemeleridir.

Hz. Hasan r.a.Etiketler