hüsran | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#374

Kişiyi bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.

Bişrü’l Hafi

#1304

Büyük İslam âlimi Fahruddin Razi (r.a) ‘Tefsirul-Kebir’ diye bilinen ‘Mefatihu’l-Gayb’ını bitirmek üzeredir. Asr suresine kadar gelmiştir. Fakat bu surenin “Andolsun zamana ki, insan gerçekten büyük bir ziyan içindedir” mealindeki ilk iki ayeti arasında münasebet kurmakta zorlanmaktadır. Allah-ü Teâlâ’nın üzerine yemin ettiği ‘zaman’ anlamındaki ‘asr’ ile insanın ‘hüsran’ı, yani yanılgısı yahut uğradığı büyük zarar ilişkisine dair düşündükleri içine sinmemektedir.

Bu sıkıntıyla çıkıp dolaştığı günlerden birinde, pazarda buz satan bir adama rastlar. Adam, etraftan gelip geçenlere yalvarırcasına şöyle seslenmektedir:

-Sermayesi eriyen şu kula merhamet edin!

Razi bu sözleri duyar duymaz;

Anladım, der; Asr suresini şimdi anladım.Etiketler