mutasavvıf | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1295

Mutasavvıfların büyüklerinden İmam Kuşeyri (k.s), Cafer-i Sadık (r.a) Hazretlerinin müsamaha ve cömertlikte eşsiz olduğunu şöyle anlatır:

“Hacılardan biri Medine-i Münevvere'de kaldığı evde uyuyordu. Uyanınca yanında bulunan para kesesinin çalındığını zannetti. Dışarıya fırladı, kapının önünde Cafer-i Sadık’ı gördü ve hemen yakasına yapışıp:

Para kesemi sen mi aldın, diye çıkıştı. Cafer-i Sadık:

Kesenin içinde ne vardı, diye sordu. Adam;

1000 dinar vardı dedi.

Cafer-i Sadık (r.a) adamı evine götürdü ve 1000 dinar sayıp verdi. Daha sonra adam kaldığı yere döndü. Bir de baktı ki altın kesesi orada duruyor. Hemen Cafer-i Sadık’ın yanına giderek özür diledi, parayı iade etmek istedi. Cafer-i Sadık ise altınları geri almadı ve:

Elimden çıkanı, verdiğim bir şeyi geri almam, dedi. Adam, etrafındakilere;

Bu kimdir diye sordu, onlar da,

Hz. Peygamber’in torunu Cafer-i Sadık, dediler.”Etiketler