Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#118

İnsan bu dünyada misafirdir. Er veya geç, istesek de istemesek de, ölüm kapımızı çalacak, gerçek vatanımız olan ahiret yurduna intikal edeceğiz.

 

#150

Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine doğru atılan ilk adımdır.

#390

Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur’an, nasihat için de ölüm yeter.

İbn-i Sirin

#423

İnsan ölümü unutsa da, ölüm insanı hiç unutmuyor.

 

#592

Ölüm, bu alem-i fâniden âlem-i bâkîye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakîkî vatanlarına (cennete) girmeye vâsıtadır.

#936

İslam inancında ölüm nihai bir son değil sadece imtihan süresinin sona ermesidir.

#949

Dünya bir gemidir. Bu gemiden her limanda (her gün) birileri iner, (ölür) birileri biner. (doğar)
 

#978

Bir zat Hz. Ali'ye (r.a.) gelerek;

"Sana bazı sorular sormak istiyorum" dedi. Hz. Ali (r.a.) ona;

"Kırk tane de olsa sor" cevabını verdi. Bunu üzerine şöyle bir soru sordu:

"Vâcip nedir, vâcipten daha kuvvetlisi nedir? Yakın nedir, yakından daha yakını nedir? Tuhaf nedir, ondan daha tuhafı nedir? Güç ve çetin şey nedir, ondan daha güç olanı nedir?"

Bu sorulara karşılık Hz. Ali (r.a.) şöyle cevap verdi:

"Vâcip olan tövbedir, ondan daha kuvvetli vâcip günah işlemeyi terk etmektir. Yakın olan kıyamettir, ondan daha yakını ölümdür. Tuhaf olan dünyadır, ondan daha tuhafı dünya sevgisidir. Zor olan kabir hayatıdır, ondan daha zor olanı kabre azıksız olarak girmektir."

#995

Seni ölüme de götürse doğruluktan sakın ayrılma.

Hz. Ömer (r.a)

 

#1011

Ölüm bizlere; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fani olduğunu, dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır.

#1012

Uyanık kimdir?

“Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır.” Öyle ya, ölüm gibi vukuu kesin, varlığı tartışılmaz ve müşahhas bir hakikati dahi göremeyen, ölüm yokmuş gibi yaşayan, dünyaya aldanan bir insanın uyanık olduğunu kim iddia edebilir?

#1014

Nasihat isteyene ölümün vukuu kesin bir hadise olduğunu ve herkesin başına mutlak bir gün geleceğini hatırlatmak yeterlidir.

Yeryüzünde gafil gezme şaşkın, bir gün sende ölüp toprak olacaksın. 

#1263

Ölüm; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fâni olduğunu ihtar eder görene. Dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır bizlere.

Ölümün nasihati, ola ki gözden kaçar endişesiyle, bizim cenaze merasimlerimizde söze de dökülür. Cenaze namazı için saf tutulduğunda tekbirden önce cemaate dönen hoca efendiler, musalladaki ölüyü işaretle “Unzurû bi-ayn’il-itibar” (ibret gözüyle bakınız) diye başlayan bir ikazda bulunurlar. İsterler ki insanlar hal ve hareketlerini bu ikaz istikametinde belirlesinler.

#1277

En büyük ibret ölümdür. Ölüm insana kendi akıbetini, hayatının faniliğini hatırlatır durur.

#1403

Veysel Karanî hazretleri insana ölümün ne kadar yakın olduğunu ifade etmek için; “Ölümü, yattığında yastığının altında, kalktığında da karşında bil” dermiş. Ölümün her an insanın yanı başında olduğunu hatırlatırmış.

#1446

Ölüm güzel şey, odur perde arkasından haber.

Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber?

#1780

Ölüm, insanoğlu için en büyük ibrettir. Ölüm, insanoğluna kendi akıbetini ve hayatın faniliğini hatırlatır durur.

#1814

İdare ettiği ülke yani Roma yanarken nev'i şahsına mahsus bir zevk anlayışıyla zevk duyan Neron ölürken: "Dünya bir büyük sanatkâr kaybediyor" diye bağırıyordu. Hayatı türlü maceralarla geçen ünlü Rus yazar Puşkin ise, son sözlerine derin derin içini çekerek başlamış ve: “Hayat bitti” demişti. Sonra ağır ağır: “Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni diye söylemişti. Fransız şair ve yazarı Victor Hugo’nun şan ve şeref içindeki renkli hayatı biterken son sözü: “Kara bir ışık görüyorum” olmuştu. İman sahiplerinin son anları ise bambaşkaydı. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi r.a. ölüm döşeğinde hanımının “Va kaberah (aman ne kötü) diye sızlanması karşısında –Va teberah (aman ne iyi) Peygamberimize  (s.a.v.) ve dostlarına kavuşacağım” diyor ve bu şevkle ruhunu teslim ediyordu. Yavuz Sultan Selim hasta yatağında başucunda bulanan vezirine sorar:

Bu ne haldir. Hasan Can? Hasan Can ise:

Hünkârım, Cenab-ı Hak’ka yönelecek zamandır, diye cevap verir. Bu sözler üzerine Yavuz celallenmiş ve:

Ya sen şimdiye kadar, bizi kiminle bilirdin? Cenab-ı Hak’ka yönelişimizde bir kusur mu gördün? Sure-i Yâsin tilavet eyle (oku) diyerek son emrini vermiştir. Birlikte okudukları Yâsin’in selam ayetine geldiğinde, Yavuzlukla Selimliği birleştiren koca hakana yüce Allah’ın (c.c) selamı erişmişti.  

Pakistanlı büyük vatanperver şair, Mevlana dostu Dr. Muhammed İkbal’in son sözleri: ”Hâşâ ben ölümden korkmuyoruym. Çünkü ben müslümanım. Her müslümana yakışan da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine açılan perdedir.” olmuştur.

Peygamper (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor. “Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz.”

 

#1822

Ölümden ibret almak için illa ki kendi ölümümüzü mü beklememiz lazım!

#1953

Fizik kanunları, yüksekten düşen bir cismin ağırlığı sebebiyle gittikçe hızlanacağını söyler. Böylece, kilometrelerce yukarıdan dökülen yağmur suları dünyaya birer mermi gibi inmeli değil mi idi? Bir sağnak yeryüzünde ne var ne yoksa tahrip etmeli, kafataslarımızı delip, beyinlerimize işlemeli değil mi idi? Hâlbuki sadece ve sadece “Allah’ın rahmet sıfatının bir çeşit tecellisi olduğu için” göklerden inen yağmur damlaları bizi okşarcasına akar gider ve ölüm yerine hayat, felaket yerine bereket getirir. Siz istediğiniz kadar yağmurun havaya sürtünmesi ile hızını kaybettiğini iddia edin durun, damdan başımıza bir kova dökülsün, bakalım sürtünme tesiriyle hızını kaybediyor mu kaybetmiyor mu?..

Aslında dediğimiz kanunu da koyan O değil mi?

#1958

Hak’tan uzak kimse için ölüm en büyük kâbus’tur.Etiketler