ibadetleri aksatmamak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#861

Adamın birisi namaz kılmaz, diğer ibadetleri yapmaz ama her gece yatarken; 
"Yâ Rabbî! Bana cennetini ver!" diye duâ ederdi. 
Bir gece aynı şekilde yattı. Geç vakitte, damdan bir tıkırtı geldiğini hissederek uyandı. Hemen çıkıp; 
"Kimsin, orada ne arıyorsun?" dedi. 
Damda bulunan Behlül Dânâ idi ve; 
"Devem kayboldu da onu arıyorum." dedi. 
Ev sahibi, 
"Kaybolan devenin damda olması hiç mümkün mü? Bu akılsızlık değil midir?" deyince, 
Behlül-i Dânâ; 
"Senin, hiç ibadet etmemen ve sonra da Allah-ü Teâlâ’dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir?" buyurdu. 
Ev sahibi O zaman, Behlül-i Dânâ'nın kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anladı. Hatasını anlayıp, tövbe etti ve ibadetlerini aksatmadan yapmaya başladı.

 

#1244

Adamın biri oğluna; “Senden iki isteğim var, birincisi, öldüğüm zaman ayağımın birine eski bir çorap giydirmeyi ihmal etme. İkincisi ise şu ağzı kapalı mektubu beni defnedinceye kadar açma, defnettikten sonra aç oku” diye vasiyette bulundu. 
Zaman geldi adam öldü. Kefeni saracağı zaman, oğlu babasının vasiyetini arz ederek; “Babama mutlaka bir eski çorap giydireceğiz” dedi. İmam; “Olmaz, dinimize göre ölü kefenden başka bir şeyle gömülmez” dedi. Çocuk ısrar etti, ama fayda vermedi. Definden sonra oğlu babasının bıraktığı mektubu okumaya başladı:
“Oğlum! Görüyorsun ya, o kadar malım mülküm olduğu halde, bir eski çorabı bile beraber götüremedim. Elbette bir gün sen de benim gibi öleceksin. Sana da birkaç metre kefenden başka bir şey vermeyecekler. Sana bıraktığım malı, iyi harca, sarf edeceğin yerleri iyi seç. Beş vakit namazını ve diğer ibadetlerini sakın aksatma, dinde bildirildiği şekliyle tam yap. Çünkü senin kabre götüreceğin amelinden başka bir şey değildir.”Etiketler