sabretmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#90

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını elde edemezsin.

Hz. İsa a.s.

#751

Ey gönül acılara sabret; çünkü onlar seni kahretmek için değil, sınamak, terbiye etmek, kemale erdirmek için gelirler. Hem de geçicidirler, ebediyen kalmayacaklar. İmana ve ümide sarıl.

Bil ki hiçbir gece ebedi değil, her karanlığın sonunda bir fecir saklı.

#905

Makamların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir.

#1218

Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rızâ göstermek, Allah-ü Teâlâ’ya varan yolun esaslarıdır.
 

#1355

Ahnef b. Kays (r.a) Hazretleri’ne:

-Sen ihtiyar bir kimsesin. Oruç seni zayıf düşürüyor, neden tutuyorsun, denildiğinde şu cevabı verir:

-Ben uzun bir yolculuğa hazırlık yapmaktayım. Allah-ü Teâlâ’nın emrettiği ibadetlere sabretmek, kıyamet günü Allah’ın azabına katlanmaktan daha kolaydır.

#1506

Dünyada çilelere sabreylemek ahirette büyük ganimettir.Etiketler