Tevekkül etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#480

Kaderine rıza gösteren ve her zaman Allah’a tevekkül eden kul omuzlarına yüklenmiş olan hayatın ağır yükünün sıkıntısından kurtulmuş, huzura ve sakinliğe kavuşmuş olur.

#860

 

Bir gün çocuklar, hazret-i Behlül'e taş atmağa başladılar. Taşın birisi vücûdunu kanatınca, 
"Ey çocuklar! Ben, Allah-ü Teâlâ’ya tevekkül ettim. O elbette bana kâfidir. O ne güzel vekildir. Ancak Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara ezâ ve cefâ yapanlar hiç merhametli olur mu?" dedi. Ben dayanamadım.
"Ey Behlül, çocuklar sana taşla vuruyorlar, sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir?" dedim. 
O da, 
"Sus!  Allah-ü Teâlâ, benim üzüntü ve acımı, onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bazımızı, bazımıza bağışlaması umulur." buyurdu.

 

#982

Hazreti Lokman oğluna buyurdu ki:

"Oğlum, dünya derin bir deryâdır. Çok kimse burada boğulmuştur. Bu deryada boğulmaktan kurtulmak için senin gemin imân, dümenin takvâ, yelkenin Allah'a tevekkül olsun ki batmadan kurtulasın."

#1218

Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rızâ göstermek, Allah-ü Teâlâ’ya varan yolun esaslarıdır.
 

#1282

Bir gün Hz. Davud (a.s) oğlu Hz. Süleyman (a.s)’a şu nasihatte bulunur:

Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şey ile belli olur:

Allah-ü Teâlâ’nın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında, Ona tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi,

O’nun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması,

O’nun mübtela kıldığı belalara karşı ise güzel bir sabra sahip olmasıdır.Etiketler