uzun emel | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1188

Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak, perişanlık ve düşüncesizliktir.

#1213

Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız.
 

#1581

Uzun emelli, hırs ve tamah sahibi kanaatkâr olamaz.

Sabır olmadan ise kemale ulaşılamaz.

#1586

Hakiki insanlık, ancak, iman ve İslamiyet ile mümkündür.

İnsani vasıflar, kanaatkâr olup, uzun emelleri terk ettikten sonra inkişafa başlar.

Bir kişide uzun emel varsa, onda insani vasıflar aranmaz.Etiketler