kul hakkının önemi | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#212

Allah-ü Teâlâ, her günahı affedebilir ama kul hakkını asla.

#561

Hakiki iman sahipleri, kul hakkına riayette kılı kırk yararcasına hassasiyet gösterirler. Çünkü onlar, Cenab-ı Hakk’ın tecavüz edilmiş kul hakkını asla affetmeyeceğini çok iyi bilirler. 

#1127

Bayezid-i Bistami bir gece, talebelerinden bir kısmı ile bir yere misafir oldular. Ev sahibi, evin aydınlanması için bir kandil yaktı. Bayezid-i Bistami yanında bulunanlara; "Bu kandilde bir gariplik görüyorum. Yanıyor ama ışık vermiyor. Hikmeti nedir?" diye sordu. Ev sahibi; "Efendim. Biz bu kandili bir gece yakmak için komşumuzdan emanet almıştık. Bu akşam ikinci gece yakıyoruz." deyince, Bâyezîd, kandili söndürdü ve hemen kandili sahibine götürüp teslim edin. Arzu ederseniz, bir gece daha yakmak için izin isteyin." buyurdu. Ev sahibi kandili alıp komşusuna götürdü. Olanları anlattı ve tekrar izin alıp geri getirdi. Eve gelince kandili yaktılar ve oda aydınlandı. Bayezid-i Bistami buyurdu ki: "İşte şimdi ışığını görüyorum.Etiketler