fıkıh alimi | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1054

Zahir ilminde bir derya ve Hanbelî mezhebinin kurucusu olan İmam Ahmed b. Hanbel (r.a), devrin meşhur sûfilerinden Bişr-i Hafî (k.s)’nin yanına sık sık gider ve şöyle derdi:
Ey Bişr, bana Allah-ü Teâlâ hakkında bilgi ver, O’ndan bahset!
Talebeleri ona dediler ki:
Sen hadis ve fıkıh âlimi bir müçtehitsin, çeşitli ilimlerde bir benzerin yok. Buna rağmen yalın ayaklı bir divanenin yanına gidiyorsun. Bu sana yakışır mı?
İmam Ahmed b. Hanbel şöyle cevap verdi:
Evet, saymış olduğunuz ilimlerin hepsini ben ondan iyi bilirim, lakin o Allah-ü Teâlâ’yı benden iyi bilir.
 Etiketler