ahlaksızlık | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#303

Çağdaş refah toplumlarında her türlü zenginliğe, konfora, dünyevi imkan ve kolaylıklara rağmen türlü türlü ahlaksızlıkların, içkinin, uyuşturucunun, intiharların yaygınlaşması, artan bir tatminsizliğin ve huzursuzluğun apaçık bir göstergesidir. Demek ki daha fazla dünyalık, daha fazla bela, sapkınlık, tatminsizlik ve huzursuzluk demektir. 

#371

En büyük yıkım, kişinin imanına verilen zararlarda kendini gösterir.

Dün, doğrudan ateizm, materyalizm ve tabiat perestlik propagandaları yapılırken bugün sefahat ve ahlaksızlığa öncelik verilmiş gibi görülüyor.

#997

Düşmanlarından, kibirli, hasetçi, ahlaksız, cimri ve cahil kimselerden şiddetle uzak durmalısın. Eğer bu kimselerden uzak durmazsan belayı kendin davet etmiş, zarara kendi rızanla girmiş olursun.Etiketler