kab-ı kavseyn | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#974

Aynı avucunun parmağıyla, kamer'i parça etmesi ve aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaşlılara şifa olması, elbette o mübarek el, ne kadar harika bir mucizeyi kudreti ilahiyle olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i süphanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse, zikir ve tesbih ederler. Ve a'dâya karşı, küçücük bir cephaneye Rabbânidir ki; içine taş ve toprak girse, gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı, küçücük bir eczahane-i Rahmandır ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celâl ile kalktığı vakit, kamer'i parçalayıp, kab-ı kavseyn şeklini verir ve celal ile döndüğü vakit, âb-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zât'ın bir tek eli, böyle acip mu'cizata mashar ve medar olsa; o zât'ın, hâlik-ı kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biad edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedâhet derecesinde anlaşılmaz mı?  Etiketler