inanmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler







      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#304

İnsan beyni üzerine yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre insan beyni “Allah’a inanmak için programlanmış.”

Bebekler ve çocuklar arasında yapılan araştırma sonuçları, insan beyninin doğasında bir yaratıcıya inanmanın olduğunu gösterdi.

New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hiçbir din eğitimi almamış 6-7 yaşında çocuklar bile dünyadaki her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor. Taşların, nehirlerin veya kuşların yaratılmasının bir nedeni olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre “inanmaya ihtiyaç duymak veya inanmak” genlerimize işlenmiş durumda.

#304

İnsan beyni üzerine yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre insan beyni “Allah’a inanmak için programlanmış.”

Bebekler ve çocuklar arasında yapılan araştırma sonuçları, insan beyninin doğasında bir yaratıcıya inanmanın olduğunu gösterdi.

New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hiçbir din eğitimi almamış 6-7 yaşında çocuklar bile dünyadaki her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor. Taşların, nehirlerin veya kuşların yaratılmasının bir nedeni olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre “inanmaya ihtiyaç duymak veya inanmak” genlerimize işlenmiş durumda.

#946

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Hz. Ömer (r.a)

#960

İnanmak, tam bir teslimiyetle inanmak, meğer ne kadar büyük bir mutlulukmuş. Hayatımı boş şüphelerle harcadığım için ne kadar akılsızlık etmişim.

#960

İnanmak, tam bir teslimiyetle inanmak, meğer ne kadar büyük bir mutlulukmuş. Hayatımı boş şüphelerle harcadığım için ne kadar akılsızlık etmişim.

#1045

Güneş! Milyarlarca yıldır her sabah bir başka güzellikle ve tam vaktinde doğuyor. Kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma vazifesini büyük bir intizamla yerine getiriyor. Bu hadiseyi kör tesadüfe mal edenlere güneşin geçmiş ömrü kadar yazıklar olsun diyorum.

#1417

Eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!

Hz. Ömer r.a

#1809

Okuyucularından biri, Peyami Safa'ya şu mektubu gönderir: 
''Koca Peyami! 
Allahtan bahsetmek senin ağzına yakışmıyor. Çünkü kafan çalışıyor ve mantığın sağlamdır... Yoksa sende mi ölümden korkmaya başladın?'' 

Peyami Safa şu şekilde cevap verir: 
Ey koca kafalı; 
Dünyanın, Eflatun’dan Farabi'ye,İbn-i Sina'ya,Mevlana'ya ,Hegel'e,Einstein'a,Bergson'a ve bütün hayatta bulunan doğulu-batılı meşhur bilim adamı ve filozoflarına varıncaya kadar ''kafası işleyen ve mantığı sağlam'' yüz binlerce dahi ve mütefekkir, Allah ' a inanır. 
Allah'ı körü körüne inkâr etmek kolaydır ve kârlı görünür; insanı güya hesap vermekten kurtarır. Fakat Allah'ı metafizik, felsefi ve ilmi delillerle inkâr etmek O'nu ispat etmekten daha zordur. Allah’a inanmak değil inanmamak insanın boyunu aşar. 
Allahsız filozoflar bile tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada, bir kelime ve derece farkından başka bir şey yoktur. 
Unutma ki insanlar arasında Allah'a inanan dehalar ve büyük zekâlar pek çoktur. Eşekler arasında ise hiç yoktur. 

#1887

İnsanın bir Allah’ı olsun da, O’nu tanımasın, O’na ibadet etmesin; hiç mümkün müdür?

Rainer Maria Rilke

#1889

Allah fikri öyle bir güneştir ki, onsuz her izah karanlıkta kalır. Allah’a inanmak değil, inanmamak insanın boyunu aşar.

Peyami Safâ







Etiketler