sonsuz ilim sahibi | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#959

Sokrat,  Aristoya hitaben şunları söylemişti.

-Ey Aristo, kâinatın yaratılışındaki hikmeti görmüyor musun? O’nun her yarattığı eser, sanat ve intizamı haykırıyor.

Sokrat yine Aristo ile olan bir konuşmasında insan vücudunun mükemmelliğinden haraketle yüce yaratıcıya işaret etmekte ve şöyle demektedir.

-Ey Aristo, eğer biz sonsuz ilim sahibi bir kudretin eseri olmasaydık, ağzımız besinlerin çıkış noktasına yakın olurdu.Etiketler