ebedi hayat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#358

Kısa bir ömürde, az bir lezzet için: ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın kârı değildir.

#931

Dünya, “deni”, “denaet”, “edna” kelimelerinin de türediği “aşağıya doğru yaklaşmak, alçalmak” anlamına gelen bir kökten gelir. Ebedi hayata nispetle daha aşağı bir nitelik taşıyan “geçici hayat”a bu yüzden “dünya hayatı” denilmiştir.

#1428

Kısacık dünya hayatındaki rahatın için bu kadar ağır zahmetlere katlanıyorsun da, niçin ebedi hayatındaki rahatın için az bir zahmete katlanmıyorsun ki a gafil!

#1428

Kısacık dünya hayatındaki rahatın için bu kadar ağır zahmetlere katlanıyorsun da, niçin ebedi hayatındaki rahatın için az bir zahmete katlanmıyorsun ki a gafil!

#1490

İnsanın bu dünyadaki en büyük maksadı, Allah’ın rızasını ve ebedi hayattaki saadeti kazanmak olmalıdır.

#1825

Madem ki gündüzleri dünyalık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundasın öyleyse neden geceleri de ibadet ve zikirle meşgul olarak edebi hayatını kurtarmak için çalışmıyorsun ki a gafil!

 

#1895

Alınıp verilen her nefes, insanın ebedî hayatı için kâr ya da zarardır.

 

 Etiketler