isyan etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#556

Abdullah bin Mübarek Hazretleri, huzuruna gelen birine;

“Allah-ü Teâlâ’ya isyan ederek, O’nu sevdiğini söylemen acâibdir. Eğer sevgin doğru olsaydı, O’na itaat ederdin; çünkü seven, sevdiğine itaat eder” buyurmuştur.

#784

Hz. İsa a.s. dünyanın ne olduğunu şöyle bildirdi:

“Dünyayı kendinize efendi edinirseniz, o da sizi kendisine köle eder.” Ey havârilerim, sizin için ben dünyayı sırtüstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın. Çünkü o habistir. Onu seven Allah’a isyân eder. Âhiret ancak onu terk etmekle elde edilir.”

#913

Şâyet insanlar Allah-ü Teâlâ’nın büyüklüğünü düşünselerdi, O'na isyân etmezlerdi.

#1415

Yaradana isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#1468

Ne acayiptir ki insanlar yerin altında ateş (cehennem) kaynayıp dururken yerin üstünde Allah’a isyan edip dururlar.

Elmalılı Hamdi Yazır

#1724

Hz. İsa a.s.’ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Dünyayı kendinize efendi (rab) edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle (kul) edinmesin. Servetinizi zayi etmeyecek birinin korumasına verin. Zira dünya hazinelerine sahip olanların çeşitli afet ve felaketlerle karşılaşmalarından korkulur.

Ama Allah’ın hazinelerine sahip olanlar için böyle bir korku yoktur.”

Yine şöyle demiştir:

“Ey havarilerim! Sizin için dünyayı ben yüz üstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın! Dünyanın kirli olduğunun bir delili, onda Allah’a isyan edilmesi, diğer delili de ahiretin ancak onu terk etmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, onu imarla uğraşmayın. İyi bilin ki, bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kısa süreli bir arzu, sahibine uzun süren bir hüzün ve pişmanlık vereceğini unutmayın!” (İmam Gazalî, İhyâ, 3/198)

#1838

Hakkı duyurmak, güzeli tavsiye ve kötülüğü men etmek görevimizdir, fakat öncelikle yapılması gereken kendi nefslerimizi Allah’a isyandan muhafaza etmektir. Kendimiz şer işlerle meşgulken maruftan nasıl söz edebiliriz, nasıl ikna edici olabiliriz ki!

#1985

Allah-ü Teâlâ’yı çok sevdiğini iddia ediyorsun ama O’na isyan etmeye devam ediyorsun. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevgide samimi olsaydın, Allah-ü Teâlâ’ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğinin sözünü dinler O’na itaat eder.Etiketler