ilim sahibi | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#899

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki, bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl güvenelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını, nasıl söylerler. Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirlerinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirlerine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı, başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin vârisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, Cehennem'e ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum!

#959

Sokrat,  Aristoya hitaben şunları söylemişti.

-Ey Aristo, kâinatın yaratılışındaki hikmeti görmüyor musun? O’nun her yarattığı eser, sanat ve intizamı haykırıyor.

Sokrat yine Aristo ile olan bir konuşmasında insan vücudunun mükemmelliğinden haraketle yüce yaratıcıya işaret etmekte ve şöyle demektedir.

-Ey Aristo, eğer biz sonsuz ilim sahibi bir kudretin eseri olmasaydık, ağzımız besinlerin çıkış noktasına yakın olurdu.Etiketler