ahir zaman | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler







      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#351

Dünyaya tapınma, dinden uzaklaşma, sefahatte boğulma, menfaat peşinde koşma devri olan ahir zaman maalesef gelmiş çatmış durumdadır.

#360

Ahir zamanın en büyük özelliği, nefsin en çok şımartıldığı devir olmasıdır.

#773

Ahir zamanda insanların nefsanî heves ve arzuları kabarıp taşınca dünya çok büyük bela ve musibetlere boğuldu.

#588

Ahir zamanda 70 bin çeşit ürünle yüz yüze gelen insanoğlu, kanaat etmeyi unutuyor. Kredi kartından aldığı cesaretle alabildiklerini poşetlere atıyor, alamadıkları aklında kalıyor. Mutfak doluyor, buzdolabı taşıyor. Eve gelince poşetlerin hiçbirinin içinden “huzur ve kanaat” çıkmıyor.

#885

Maalesef fıtratın bozulduğu, fıtri olanın ise hor görüldüğü rezil bir çağda (ahir zamanda) yaşıyoruz.

#927

Ahir zamanın cazibedar fitnesi nedir?

Kadın, lüks hayat, rahata düşkünlük ve dünya meylü muhabbeti…

#1028

Şit aleyhisselam 1000 sene yaşıyor. 500 yaşındayken diyorlar ki kaldığın yer rahat değil, sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım. Diyor ki:
500 sene ömrüm kalmış, 500 sene için değer mi?
Diyorlar ki; Ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur, ama bir ev yetmez 2,3 hatta köşkleri sarayları olur. 
Yaa, öyle mi? der, o zaman desenize onların ömürleri gibi akılları da kıt olur.

#2005

Ahir zaman denince akla ilk önce cahil abidler ile dünya düşkünü fasık âlimler geliyor.







Etiketler