hatayı anlamak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#621

Bizanslılar, İstanbul’un muhasarasında kullandıkları mancınıklarla Türk ordusu üzerine demir parçaları atıyor ve bazı askerler de onlardan korunmak için yere yatıyordu. Bunu gören Fatih’in gür sesi işitildi:

“Putperestler! Demir parçasına secde mi ediyorsunuz?

Yaptıkları hatayı anlayıp yerden kalkan ve “Allah Allah” deyip hücuma geçen Türk askerini artık hiçbir şey durduramadı.

#827

Hz. Âdem’in oğlu Kâbil, hasedi sebebiyle nefsine uyarak kardeşi Hâbil’i öldürmüştü. Kardeşinin îkazlarına rağmen bunu yapması, onun Allah’ı unuttuğunu ve gafleti sebebiyle O’ndan korkmadığını gösteriyordu. Netîcede bir cinâyet işleyerek hem öldürdüğü kişinin hem de kendisinin günahlarını yüklenmiş, zâlimler sınıfına katılarak cehennem ehlinden olmuştu. Nefsine tâbî olarak işlediği bu büyük günah onu tam bir hüsrâna sürüklemişti. Nihâyet acziyetini ve hatâsını anlayarak büyük bir pişmanlık ateşiyle yanmaya başladı. Zira üstlendiği vebâl çok ağırdı. Nitekim Peygamber Efendimiz, ondan sonraki bütün öldürme hâdiselerinden Kâbil’e de bir misli günah yazılacağını haber vermiştir.

#861

Adamın birisi namaz kılmaz, diğer ibadetleri yapmaz ama her gece yatarken; 
"Yâ Rabbî! Bana cennetini ver!" diye duâ ederdi. 
Bir gece aynı şekilde yattı. Geç vakitte, damdan bir tıkırtı geldiğini hissederek uyandı. Hemen çıkıp; 
"Kimsin, orada ne arıyorsun?" dedi. 
Damda bulunan Behlül Dânâ idi ve; 
"Devem kayboldu da onu arıyorum." dedi. 
Ev sahibi, 
"Kaybolan devenin damda olması hiç mümkün mü? Bu akılsızlık değil midir?" deyince, 
Behlül-i Dânâ; 
"Senin, hiç ibadet etmemen ve sonra da Allah-ü Teâlâ’dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir?" buyurdu. 
Ev sahibi O zaman, Behlül-i Dânâ'nın kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anladı. Hatasını anlayıp, tövbe etti ve ibadetlerini aksatmadan yapmaya başladı.

 Etiketler