Tasavvuf ehli | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#618

Cüneyd-i Bağdadi k.s. hazretleri şöyle buyurmuştur: “Sufi yeryüzü gibidir, iyisi de kötüsü de üzerine basar. Kötü olan her şey üzerine atılır ama ondan hep iyi şeyler çıkar. Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular, ayrım yapmadan insanların ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.”

Ebu Türab Nahşebi k.s. hazretleri de şöyle buyurur: “Sufi o kişidir ki hiçbir şey onu bulandırmaz, her şey onunla saflaşır.”

#843

Tasavvuf ehli, Allah-ü Teâlâ’ya güvenen, emirlerini yerine getiren, sırra riâyet eden, mahlûklardan uzaklaşarak, O'na yönelen kimsedir."

 

#1114

Bayezid-i Bistami bir defasında şöyle anlattı: Bizim ruhumuzu, semalara götürdüler. Cennet'i, Cehennem'i gösterdiler. Hiçbir şeye bakmadım. Hep Allah-ü Teâlâ’yı düşünüyordum. Nice makamlardan geçirdiler. Nihayet ezeliyyet ağacını gördüm. Sonra; "Yâ Rabbî! Sana gelebilmem için beni benliğimden kurtar." diye yalvardım. Bana bildirildi ki:"Ey Bâyezîd! Benliğinden kurtulup bana yaklaşman, Sevgili Peygamberime tâbi olmana bağlıdır. O'nun ayağının tozunu, gözüne sürme yap. O'nun bildirdiği hükümlere uymaya devam et. (Tasavvuf ehli arasında bu menkıbeye Bâyezîd'in miracı denir.)

#1335

Abdülkadir Geylanî (k.s) Hazretleri’nin annesi tasavvuf ehli bir hanımdı. Abdülkadir Geylanî (k.s) Hazretleri’nin ilk hallerini şöyle anlatır.

Oğlum dünyaya yeni gelmişti ki, ramazan ayı girdi. Ramazan boyunca gündüzleri asla süt emmedi. Ramazanın sonlarında hava bulutlu olduğu için insanlar yeni ayın hilalini göremediler ve ramazan ayının çıkıp çıkmadığında şüpheye düştüler. Bana gelip Abdülkadir’in süt emip emmediğini sordular.

Bugün Abdülkadir süt emmedi, dedim.

Sonra o günün ramazan ayına ait olduğu kesinleşti. Bu olay kısa sürede tüm şehirde yayıldı.Etiketler