evlat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#589

Kazanç iki çeşittir. Mal ve evlat; dünya kazancı, salih amel ise ahiret kazancıdır. Allah-u Teâlâ bazı kullarına bu ikisini birlikte verir.

#831

 

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz, Cebrâîl (a.s)’a sordular:
“Ya’kûb’un Yûsuf’a olan hicrânı ne dereceye varmıştı?”
Cebrâîl (as) da:
“Evlâdını kaybeden yetmiş annenin toplam hicrânına!” cevâbını verdi.
Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz:
“O hâlde onun sevâbı ne kadardır?” diye sordular.
O da:
“Yüz şehîd sevâbıdır. Çünkü O, Allâh’a bir an bile sû-i zan beslemedi.” dedi.

 

#1190

Kız evlâtlar, ana-babası için hayır ve hasenattırlar. Oğlanlar ise, nimettirler. Hasenat sahibi olanlar sevap kazanır. Nimetlerden ise hesaba çekilir, sual sorulur.

#1258

Nuh aleyhisselam zamanında insanların ömürleri uzunmuş, 800-1000 sene yaşarlarmış. Bir kadının oğlu ölür. Kadın çok ağlar. Komşu kadınlardan birisi der ki:
Niye bu kadar ağlıyorsun, Allah-ü Teâlâ’nın takdiri böyleymiş.
Elbette öyledir, ben ona ağlamıyorum.
Ya niye ağlıyorsun?
Yavrum fazla gün görmedi diye, annelik şefkatiyle ağlıyorum.
Oğlun kaç yaşındaydı?
275 yaşındaydı.
İyi ama sen buna ağlıyorsun da, ahir zamanda gelecek ümmet ne yapsın, ömürleri 50-60 sene olacak.
Ciddi mi söylüyorsun?
Elbette.
Allah Allah, onlar ev de yapacaklar mı?
Hem de kaç tane yapacaklarmış.
Ben onların yerinde olsaydım, çadırımın kazığını bile değişmezdim.Etiketler