Ashâb-ı kirâm | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#824

 

Bir gün ashâb-ı kirâm:
“Yâ Rasûlallah! Yiyoruz, fakat karnımız doymuyor,” diyerek bunun sebebini sormuşlardı.
Rasûl-i Ekrem Efendimiz:
“O halde siz ayrı ayrı yiyorsunuz”, buyurunca ashâb-ı kirâm:
“Evet, öyle yapıyoruz,” dediler.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v):
“Yemeği birlikte yiyin ve besmele çekin ki, yemeğiniz bereketli olsun” buyurdu.

#830

 

Rasûlullâh (s.a.v) bir gün:
“Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur.” buyurmuşlardı.
Ashâb-ı kirâm:
“Onun pişmanlığı nedir yâ Rasûlallâh?” diye sordular.
Efendimiz:
“Muhsin bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artırmamış olduğuna; kötülük eden bir kişi ise o kötülükten vazgeçmemiş olduğuna pişman olacaktır.” buyurdular.

 

#1612

İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî k.s. hazretleri, Ashab-ı Kiram hakkında ihtilafa düşen ve yer yer ağır sözler edenleri şöyle uyarmaktadır:

“Ashab-ı Kiram arasında geçmiş olan çekişmeleri ve savaşları güzel yönlere hamletmek ve yormak gerekir. Bunlarla ilgili nefsimize uymaktan ve taraf tutarak konuşmaktan çekinmek lazımdır. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat âlimlerinin de ifade ettiği gibi sahabiler arasındaki ihtilaflar içtihada ve yorum farklılığına dayanmakta olup, şahsi istek ve arzuları için ortaya çıkmış değildir.” Etiketler