sevmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#124

Okumayı sevmeyen bir kral olmaktansa, tavan arasında, kitap yığınları ortasında oturan bir fakir olmayı tercih ederim.

  

 

#127

Nefsini sevdiği halde Allah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir.

Yahya bin Muaz 

#127

Nefsini sevdiği halde Allah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir.

Yahya bin Muaz 

#137

Kâinatta ne varsa her şey Allah’ın eseridir, ama insan Allah’ın şaheserdir. İnsanı sevmenin yolu, onu yaratanı tanımak ve sevmekten geçer.

#164

Bayezid Bistami k.s hazretlerine bir kimse gelerek kendisine öğüt vermesini istedi ve:

“Bana yüce Rabbimize yaklaştıran bir amel söyler misiniz? Onu yaparak Allah’a yaklaşayım, rızasını kazanayım” dedi.

Bayezid hazretleri de şu tavsiyede bulundu:

“Allah’ın sevgili kullarını, evliyaları sev, onlar da seni sevsinler. Zira yüce Rabbimiz onların kalplerine nazar eder. Umulur ki Hak Teâlâ, onlardan birinin kalbinde senin ismini görüp seni bağışlar.”

#255

Kendisini çok seveni, Hak da sevmez, halk da sevmez.

#407

Abdullah Bin Ömer şöyle buyuruyor: “Geceleri hep kâim olsam, gündüzleri oruçla geçirsem ve bütün malımı da Allah yolunda infak etsem de Allah’a itaat eden bir mü’mini sevmeden ölsem vallahi bu yaptıklarımın bana bir faydası olmaz.”

 

#456

Allah’ı seveni Allah’da sever.

Kim Allah’ı isterse, Allah’da onu ister.

Ona yaklaşanı Allah kendine yaklaştırır.

 Kim Allah’ı tanımak isterse, Allah kendini ona tanıtır.

#548

“Muhabbet edene muhabbet edilir. Seven sevilir. Unutmayan unutulmaz.”

#549

Sevilene itaat edilir. Her şeyde Ona tabi olunur. Seven, sevdiğinin isteklerinin bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisinin az olduğu, hiçbirini yapmazsa O’nu hiç sevmediği aşikâre anlaşılır.

Allah-ü Teâlâ’yı çok sevdiğini iddia edip O’nun emir ve yasaklarına sırtını dönen samimiyetsiz gafillere duyurulur.

#553

Gaziantep evliyasından Şuaybzâde Alî Âkif Efendi, bir gün sevdiklerine;

Kardeşlerim; “Ehl-i sünnet alimlerini sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek ve o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allah-ü Teâlâ’nın nimetlerinin en büyüklerindendir, buyurdu.

Neden? Dediler.

Çünkü dünyada rahat ve mesut yaşamak, ahirette sonsuz cennet nimetlerine kavuşmak, buna bağlıdır.

Ve ekledi:

Sevgili Peygamberimiz; (Elmer’ü me’a men ehabbe) buyurdu.

O ne demek efendim?

Yani, kişi, dünyada kimleri seviyorsa, ahirette de o sevdikleriyle beraber olacak, demektir. Bunun için din büyüklerini seven kimse, cennette onlarla beraber olacaktır.

Bir gün de bir talebesi;

Hocam, en kıymetli ibadet nedir? Diye sordu bu zata.

Cevaben;

Namazdır, buyurdu.

Namaz mı dediniz?

Evet, namaz imandan sonra en kıymetli ibadettir dinimizde. Bir vakit namazı özürsüz kazaya bırakan, “Seksen hukbe” cehennemde yanacaktır.

Delikanlı, “Hukbe” kelimesini ilk defa duyuyordu.

Seksen ahiret senesidir ki, her günü, seksen dünya senesi kadardır.

Bir gün de;

Bir kâfir iman ederse, ilk yapacağı iş nedir? diye sordular.

Resûlullah’ın hayatını öğrenmektir, buyurdu.

Sordular yine:

Cennete gitmenin yolu nedir hocam?

Resûlullah’a uymaktır.

İmanın esası?

“Resûlullah”ı sevmektir.

Sonra buyurdu ki:

Şaşıyorum şu insanlara. Olur, olmaz kişilere muhabbet besliyorlar da, “ Peygamber (s.a.v) efendimizi sevmeyi o kadar benimsemiyorlar.

 

#553

Gaziantep evliyasından Şuaybzâde Alî Âkif Efendi, bir gün sevdiklerine;

Kardeşlerim; “Ehl-i sünnet alimlerini sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek ve o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allah-ü Teâlâ’nın nimetlerinin en büyüklerindendir, buyurdu.

Neden? Dediler.

Çünkü dünyada rahat ve mesut yaşamak, ahirette sonsuz cennet nimetlerine kavuşmak, buna bağlıdır.

Ve ekledi:

Sevgili Peygamberimiz; (Elmer’ü me’a men ehabbe) buyurdu.

O ne demek efendim?

Yani, kişi, dünyada kimleri seviyorsa, ahirette de o sevdikleriyle beraber olacak, demektir. Bunun için din büyüklerini seven kimse, cennette onlarla beraber olacaktır.

Bir gün de bir talebesi;

Hocam, en kıymetli ibadet nedir? Diye sordu bu zata.

Cevaben;

Namazdır, buyurdu.

Namaz mı dediniz?

Evet, namaz imandan sonra en kıymetli ibadettir dinimizde. Bir vakit namazı özürsüz kazaya bırakan, “Seksen hukbe” cehennemde yanacaktır.

Delikanlı, “Hukbe” kelimesini ilk defa duyuyordu.

Seksen ahiret senesidir ki, her günü, seksen dünya senesi kadardır.

Bir gün de;

Bir kâfir iman ederse, ilk yapacağı iş nedir? diye sordular.

Resûlullah’ın hayatını öğrenmektir, buyurdu.

Sordular yine:

Cennete gitmenin yolu nedir hocam?

Resûlullah’a uymaktır.

İmanın esası?

“Resûlullah”ı sevmektir.

Sonra buyurdu ki:

Şaşıyorum şu insanlara. Olur, olmaz kişilere muhabbet besliyorlar da, “ Peygamber (s.a.v) efendimizi sevmeyi o kadar benimsemiyorlar.

 

#556

Abdullah bin Mübarek Hazretleri, huzuruna gelen birine;

“Allah-ü Teâlâ’ya isyan ederek, O’nu sevdiğini söylemen acâibdir. Eğer sevgin doğru olsaydı, O’na itaat ederdin; çünkü seven, sevdiğine itaat eder” buyurmuştur.

#557

Allah-ü Teâlâ’yı seven, Allah-ü Teâlâ’nın sevdiklerini de sever. Allah-ü Teâlâ’nın sevdiklerini seven, Allah-ü Teâlâ’nın rızası için sever.

#557

Allah-ü Teâlâ’yı seven, Allah-ü Teâlâ’nın sevdiklerini de sever. Allah-ü Teâlâ’nın sevdiklerini seven, Allah-ü Teâlâ’nın rızası için sever.

#678

Ehl-i beyt sevgisi Ehl-i Sünnet’in asıl sermayesidir. Ehl-i Sünnet mensuplarını Hz. Ali’yi sevmemekle suçlayan ve Hz. Ali’yi sevenlerin sadece Rafızîler olduğunu iddia edenler ne kadar cahil, ne kadar bağnaz kimselerdir! Hz. Ali’ye sadece sevgi beslemek Rafızîlik değildir; Rafızîlik Hz. Ali dışındaki üç halifeye karşı tavır almaktır. Sahabeye tavır almak da dinen yerilmiş, sapkınlık alameti olarak kabul edilmiştir.

İmam Şafii (r.a.) şöyle der:

“Muhammed (s.a.v)’in ailesini sevmek eğer Rafızîlikse, insanlar ve cinler şahit olsun, ben Rafıziyim.”  

#766

Huzeyfe ibn al-Yeman son alarak şunları söylemiş:

“Allah’ım, sen bilirsin ki ben fakirliği zenginlikten zilleti izzetten, ölümü hayattan çok severim. 

#766

Huzeyfe ibn al-Yeman son alarak şunları söylemiş:

“Allah’ım, sen bilirsin ki ben fakirliği zenginlikten zilleti izzetten, ölümü hayattan çok severim. 

#787

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

 

#805

Birbirini yiyenler, bölüşemez bir dağı; birbirini sevenler paylaşırlar bir dalı…

 

#848

Allah’ü Teâlâ bize, haramlardan, şüphelilerden, hattâ şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise, aşırı derecede dünyâyı sever, ona bağlanırız. Bu; günâh olarak, bize yeter.

#849

 

Bir zaman Bağdât'ta fiyatlar çok yükselmişti. Hayat pahalılığı çekilmez bir hâl aldı. Muhammed bin İsmâil bin Ebî Fudayl, Behlül-i Dânâ’nın yanına gelerek; 
"Ey Behlül! Müslümanların ve bütün insanların hattâ hayvanların rahatlaması için Allahü teâlâya duâ etmez misin?" dedi. 
O şöyle cevap verdi: 
"Allah-ü Teâlâ’ya yemin ederim ki, ben bu işe karışmam. Eğer bir buğday tanesi bir dinar olsa, bize emrettiği gibi Allah-ü Teâlâ’ya ibâdet etsek, o bize vâdettiği gibi rızkımızı verir." Sonra ellerini birbirine vurarak; "Ey dünyâyı ve süslerini toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp âhirete bir tedârik yapmadın, kıyâmet gününde Allah-ü Teâlâ’ya ne cevap vereceksin?" dedi.

 

#916

Dünyayı seven kişi ölümü sevmez.

#916

Dünyayı seven kişi ölümü sevmez.

#920

İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhiretin tadını alamaz.
Şöhreti seven kimse, Allah'tan korkmaz.
Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.

#1033

Îsâ aleyhisselâm, havârileri ile birlikte bir köye uğradı. Köy halkının kimisini kapı önünde, kimisini sokak ortasında ölü buldu. İsa aleyhisselâm, “Bunlar Allah-ü Teâlâ’nın gazabına uğramış kimselerdir” buyurunca, Havâriler, “Bunların günahlarının ne olduğunu öğrenmek isteriz” dediler. Bunun üzerine, İsa aleyhisselâm Allah-ü Teâlâ’dan ölüm sebebini bildirmesini niyâz etti. Allah-ü Teâlâ şöyle bildirdi:

Gece olunca sen kendilerine sor! Cevabını alırsın.
Gece olunca İsa aleyhisselâm sordu:
Ey köy halkı başınıza gelen nedir? İçlerinden birisi dedi ki:
Ey Allah’ın peygamberi, dünya sevgisine dalmamız sebebiyle bu hâle geldik.
Dünyayı nasıl sevdiniz?
Bir annenin çocuğunu kaybettiği vakit, ağladığı, bulduğu vakit sevindiği gibi, biz de dünya malını kaybettiğimiz zaman ağlar, bulduğumuz zaman çok sevinirdik.
Peki, niçin hep sen konuşuyorsun, başkaları konuşmuyor?
Ben onların yanında bulunuyordum. Onlardan değilim. Onlar şimdi çok feci bir şekilde azâb gördüklerinden cevap verecek hâlleri yoktur. Ben Cehennemin bir kenarında bekliyorum. Sonum ne olacak bilmiyorum.
Bu hadise üzerine havariler İsa aleyhisselâma;
Bize Allahın sevgisini kazandıracak bir şey öğret dediklerinde;
Dünyadan nefret edin, o zaman Allah sizi sever, buyurdu.
 

#1036

Gönül, günahlarla kirlenip kararır, dünyaya düşkünlüğü ile ise daralır, harabeye döner.

#1225

Allah-ü Teâlâ gibi habîbi olan, başkasına nasıl güvenir.

Allah-ü Teâlâ gibi dostu olan başkasından nasıl korkar.

Allah-ü Teâlâ gibi sahibi, ahbabı olan, başkasıyla nasıl meşgul olur!

Allah-ü Teâlâ gibi güzeli olan, başkasına nasıl gönül verir.

Nitekim Allah-ü Teâlâ mealen;

"Beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan, iddiasında yalancıdır." buyurdu.
 

#1346

İman etmek, Allah-ü Teâlâ’yı gönülden sevmektir. Seven sevgilinin isteklerine râm olur.

Biz gerçekten Yaratıcımızın isteklerine râm olabildik mi?

#1354

Her şey insanı sevmekle başlıyor.

 Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmedikçe, maalesef insanlık yol alamıyor.

#1354

Her şey insanı sevmekle başlıyor.

 Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmedikçe, maalesef insanlık yol alamıyor.

#1431

En çok hadis nakleden sahabi Ebu Hüreyre r.a, salih kimseleri sevmek, onların gönlüne girmek hususunda şunları söyler:

“Kıyamet gününde kul, Allah-ü Teâlâ’nın huzuruna getirilir. Allah-ü Teâlâ da ona: “Benim için veli bir kulumu sevdin mi? Seni onun hatırına bağışlayayım.” diye sorar.

Bu nedenle salih zatları seviniz, onların desteklerini alınız. Zira kıyamet günüde devlet onlarındır.” 

#1470

Rab Teâlâ’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece Allah’a itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin

İbrahim Dessuki k.s. 

#1472

Siz birbirinizi Allah için severseniz, gayretullah zuhur eder. Allah’da hepimizi sever.

İsmail Hakkı Toprak

#1535

Malik B. Dinar k.s. anlatıyor:

“Birgün Hasan-ı Basri k.s.’a sordum:

-Dünyada en zor şey nedir?

-Gönlün ölmesidir.

-Gönül neden ölür, dedim.

-Dünyayı sevmekten, dedi.”

#1585

Uzun emel taşımaktan, çok yemek yemekten ve çok konuşmaktan, dünyevi sevgileri kalbe koymaktan ve de sabah namazından sonra yatmaktan sakınmalısın.

#1666

Bir gün Süfyan-ı Sevrî k.s. hazretleri, Rabia Adeviyye k.s. hazretlerine:

Herkes kendine göre bir sebeple Allah’a kulluk ediyor (kimi korkudan, kimi cennet isteğinden…), sen hangi sebeple Allah’a kulluk ediyorsun, diye sordu. Rabia Adeviyye şu cevabı verdi:

Ben Allah’a O’ndan korktuğum için kulluk etmiyorum. Böyle olsaydı, sahibinden korktuğu için çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Cennet sevgisiyle de ibadet etmiyorum. Bu durumda da sahibi kendisine bir şey verince çalışan kötü bir hizmetçi, gibi olurdum. Ben Allah Teâlâ’ya ancak O’nu sevdiğim, O’nun hoşnutluğunu ve vuslatını istediğim için ibadet ediyorum.

#1720

Evliyanın büyüklerinden İbrahim Ethem k.s. Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“İnsan, şu üç perdeyi gönlünden gideremeyince, ilahi saadet kapısı ona açılmaz:

Birincisi; bu dünyayı bir ucundan diğer ucuna mülküne verseler sevinmesin. Eğer sevinirse hırs sahibidir. Hırs sahibi dilekten mahrumdur.

İkincisi; dünyayı karşılıksız eline verseler, sonra da geri alsalar üzülmesin, kaygılanmasın.

Üçüncüsü; bir kimse onu övünce sevinmesin ve yine bir kimse ona sövünce üzülmesin.”

#1739

İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur: '' Ey aziz kişi, bilki bedenin her bir parçası kendisine verilen işi yapması içindir. İşini yapmaması, yapamaması onu hasta eder. İşini yarım yapmak, doğru yapmamakta rahatsızlığa yol açar. Bunlardan biri olan kalp vücudun en önemli organıdır. Onun işi Allah'ı bilmek, O’nu sevmek, insanı ibadete, kulluğa sevk etmektir. Kalp sevgi için yaratılmıştır. Bedenin bir organı olarak vücuda kan pompalamakla beraber, içinden nurani bir bağla Allah'ın emr ve letaif alemine bağlıdır. bilgi, ilim, marifetullah onunla bilinir. Marifetullah dört şeyi bilmekle olur:

Dünyayı bilmekle, ahireti bilmekle, nefsi bilmekle, Allah'ı bilmekle... bütün bu bilgi insanı kulluğa götürür. Rabbine ibadet eden bir insan yapar. Allah’ın zikrinden gafil olmamak, Allah’tan bir nefes ayrılmamak lazım gelir. Allah-ü Teâlâ hazretleri:

 ''Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım'' ( Zariat, 56)buyurmaktadır. Yüce bir iş için yaratıldık. Bu işi yapmanın ücreti ebedi bir ödül. İşi nasıl yapacağımızın rehberide Kur'an ve Resulullah (s.a.v) efendimizin işleri ve sözleri. bunlara ittiba etmeden, uymadan kulluk olmaz.) Görevimizi başarıyla tamamlayabilmemiz için en büyük desteğimiz, yardımcımız ise Allah'ın izniyle kalbimizdir. onun hikmet ve marifetiyle hayvandan ayrılırız. İnsan bu hikmet kaynağından destek alıp ibadet etmezse hayvanlıkta kalır.

#1939

İmanın tadını çıkarabilmek için Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, gerekir.

#1985

Allah-ü Teâlâ’yı çok sevdiğini iddia ediyorsun ama O’na isyan etmeye devam ediyorsun. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevgide samimi olsaydın, Allah-ü Teâlâ’ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğinin sözünü dinler O’na itaat eder.Etiketler