geceyi ibadetle geçirmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#464

Uyuyarak geceleyip sabaha nedâmet edici olarak girmeyi, geceyi ibâdetle geçirip sabaha kendini beğenmiş ve uyuyanların fevkinde görmüş olarak girmekten çok daha makbul sayarım.

Mutarrif bin Abdullah 

#733

Bir saatlik tefekkür, bütün geceyi namaz kılarak geçirmekten daha hayırlıdır.

#753

Hz. Ebû Hureyre geceyi üçe bölmüştü:

Üçte birinde namaz kılıyor, üçte birinde uyuyor, üçte birinde ise Resulullah s.a.v.’in hadisini ezberlemeye çalışıyordu.Etiketler