Vehb bin Münebbih | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#334

Kulun bir saat kendisini kınayıp azarlaması, yetmiş senelik nafile ibadetten onun için daha hayırlıdır.

Vehb bin Münebbih

#739

Töhmet yerlerinde bulunan bir kimse, aleyhinde ki dedikodulardan dolayı başkalarını değil, kendini levmetmelidir.

Hz. Ömer r.a.

 

Töhmetten sakınmayan kimse, kendisi hakkında kötü zanna düşenleri kınamasın.

Vehb bin Münebbih Etiketler