nefsani arzular | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#114

Müminlerin emiri Hz. Ömer (r.a.): ‘’Nefsin arzularına gem vurun. Çünkü nefsani arzular, insanı şerrin en kötüsüne götüren bir kılavuzdur. Hakikat nefse ağır ve acı, yanlış olan ise hafif ve hoş gelir. Ayrıca günahları terk etmek, işlenen günahlara tövbe etmekten daha kolaydır.’’ diye buyurmuştur.

 

#773

Ahir zamanda insanların nefsanî heves ve arzuları kabarıp taşınca dünya çok büyük bela ve musibetlere boğuldu.

#706

Ebedi saadete kavuşmak için bu dünyadaki nefsani zevk ve eğlencelere gönül kaptırmamak gerekir.

 

#926

Maalesef, dualarımızda Allah’tan hayırlısını istemek yerine nefsanî arzularımızı sıralıyoruz.

#1793

Günümüzde kanaatsizlik ve israf, almış başını gitmiş. İhtiyaç olmayan şeylerin peşinde ömürler beyhude tüketilmekte.

Daha yenisini, daha güzelini ve en son moda olanı istemek, nefsanî arzuların en başında yer almıştır.Etiketler