Hıristiyan alemi | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#275

Müslümanları terörist olmakla suçlayan batılı Hıristiyan âlemi 1. ve 2. Dünya savaşlarının vuku bulmasına ve bu sebeple on milyonlarca insanın ölmesine ve büyük bir maddi ve manevi yıkımın yaşanmasına sebep olan vahşi barbarların, Hıristiyanlık inancına mensup kişiler olduklarını asla unutmamalıdırlar.

#698

Tevhidin, en veciz ve en kuvvetli dersi İhlâs Suresi’ndedir.

Âlimlerimiz surede geçen “Doğurmadı ve doğrulmadı” hükmünü tefsir ederken “Doğuran ve doğurulanlar ilah olamazlar” şeklinde bir işari manaya dikkat çekerler. Hz. Meryem’in de Hz. İsa’nın da ilah olamayacakları bu ayetle bütün Hıristiyan âlemine en güzel şekilde ders verilmiştir.Etiketler