muhtaçlık | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#692

Göz görmek için nasıl güneşe muhtaç ise, akıl da görebilmek için vahiy güneşine muhtaçtır.

#958

Toprak buluta, bitki toprağa, hayvan bitkiye, bizler ise bitki ve hayvanlara muhtacız. Bunları, birbirinin yardımına koşturan kim?

#1041

Ya Rabbi! Bizleri senden başkasına el açmaktan uzak kıl.

Ya Rabbi! Bizleri Ademoğlu’nu methetmekten, kullarına ve mahlûkatına hamd-ü sena etmekten koru.

Ya Rabbi! Biz senin rahmetinin muhtacı, senin ihsanının yoksuluyuz. Bizim bu fakr-u zaruretimizi ancak senin fazlı keremin giderir.Etiketler