Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#577

Aklı kıt insanlar fani ömürlerini dünyada mal biriktirmekle geçirirler.

#654

Hazinelerinizi yerde yığacağınıza gökte yığın. Zira yerde yığılan mal çürür, paslanır, hırsızlar alır. Gökte duranlar ise korunmuş kalır. Hem de aklınız gökte olur. İnsanın malı nerede ise aklı da oradadır.

Hz. İsa a.s.

#1498

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz hiç mal ve para biriktirmemiş, ancak malını Allah yolunda sarf etme iradesine sahip hiç kimseyi de zengin ve servet sahibi olmaktan men etmemiştir.

#1691

Selman-ı Farisî vali iken aldığı maaşının tamamını fakirlere dağıtan, kendi el emeği ile yaptıklarını satarak geçinen, mal ve para biriktirmeyi İslam’ı anlamamak olarak algılayan gönlü zengin bir sahabeydi.Etiketler