insanlık | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#584

İnsanlığa yapılabilecek en iyi nasihat, onlara uyabilecekleri güzel bir örnek olmaktır.

#1352

Dünyalık elde ederek mutlu olma peşinde koşan insan mutluluğu hiçbir zaman tam olarak yakalayamaz. Çünkü isteklerin sonu yok ve sahip oldukça tatmin duygusu değil, tatminsizlik büyüyor. Gerçek zenginliğin kanaat olduğu gerçeğini insanlık bir kez daha yeniden öğreniyor.

#1354

Her şey insanı sevmekle başlıyor.

 Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmedikçe, maalesef insanlık yol alamıyor.

#1586

Hakiki insanlık, ancak, iman ve İslamiyet ile mümkündür.

İnsani vasıflar, kanaatkâr olup, uzun emelleri terk ettikten sonra inkişafa başlar.

Bir kişide uzun emel varsa, onda insani vasıflar aranmaz.Etiketler